کتاب ادبیات چیست

اثر ژان پل سارتر از انتشارات نیلوفر - مترجم: مصطفی رحیمی -اگزیستانسیالیسم

Jean-Paul Sartre was one of the most important philosophical and political thinkers of the twentieth century. His writings had a potency that was irresistible to the intellectual scene that swept post-war Europe, and have left a vital inheritance to contemporary thought. The central tenet of the Existentialist movement which he helped to found, whereby God is replaced by an ethical self, proved hugely attractive to a generation that had seen the horrors of Nazism, and provoked a revolution in post-war thought and literature. In What is Literature? Sartre the novelist and Sartre the philosopher combine to address the phenomenon of literature, exploring why we read, and why we write.


خرید کتاب ادبیات چیست
جستجوی کتاب ادبیات چیست در گودریدز

معرفی کتاب ادبیات چیست از نگاه کاربران
یک ترجمه عربی بخوانید.

مشاهده لینک اصلی
ما می نویسیم، ما زندگی می کنیم و کارمان را که می نویسیم؛ این یک کتاب بیش از سه سوال است. اگر در خلق و خوی برای ارزیابی کلی از آنچه اتفاق می افتد، این موضوعی است که من در مورد آن صحبت می کنم، و من قصد دارم اشاره کنم که این یک تحلیل است. در این اثر، ژان پل سارتر به طور کلی نویسنده نویسندگان ادبیات، نویسندگان به عنوان خوانندگان و خوانندگان به طور کلی رفتار می کند و در طول ارائه خود آنها آنها را توصیف می کند و آثارشان را می سازد مدفوع. اما اگر به یک کتاب در سبک مقدمه 101 فکر میکنید، این کتابی است از علاقه شدید. و طبیعتا عشق عشق داستایوفسکی است. گفتگو Bertan Onaran از Can Yay بسیار خوب است، بنابراین از ابتدا نمیتوانید از بیماری بسیار زیادی برخوردار شوید. او می داند که چقدر چیزهایی که می خواهد نوشته شود: وضعیت پروانه ها یا یهودیان. و بعد از اینکه شما می دانید، تصمیم می گیرید که چطور این نوشتن را انجام دهید. اکثر زمان ها، این دو دستورالعمل می آیند، اما در بهترین حالت به نویسندگی دوم نمی آیند. @ @ استاد جدید نقاش می پرسد: وقتی نقاشی می شود؟ وقتی می گویید: @ زمین مرده است و نور درخشان است، من آن را انجام دادم!

مشاهده لینک اصلی
حتی در این مورد من خودم را به خواندن فصل هایی که به نویسندگان و کتاب های دانش من اشاره شد محدود کردم و بسیاری از فرانسوی هایی که من آن را درک نکردم وجود دارد. علاوه بر این، این سطح واقعا بسیار زیاد بود و بارها من موضوع گفتمان بین پیوندها به فیلسوفان و منابع تاریخی را که من نادیده گرفتم از دست دادم. شاید برای افرادی که در حال حاضر در مورد این موضوع آماده می شوند، توصیه می شود، اما همانطور که سارتر خوب می نویسد، من توصیه هایی را برای هر کسی که می خواهد ادبیات بخواند را تعمیم دهد.

مشاهده لینک اصلی
من دو سال پیش خواندن کتاب را شروع کردم و هر دو جذاب و پیچیده بودم. من هیچ وقت خودم را در خلق و خوی ندیدم تا آن را به درستی بخوانم. وقتی که من آن را در یک اتاق انتظار با یک فنجان ناخوشایند Nescafà © می خواندم، من به مرگ خندیدم. آنچه که (من حدس می زنم) این است که در جهان که توسط سارتر ساخته شده است، با هیچ چیز غارت نشود. من توصیه کتاب خواندن را ندارم، مگر اینکه یک زمینه در موضوعات مقاله داشته باشید، در غیر این صورت آن را به عنوان بی مزه به عنوان Nescafà © فنجان.

مشاهده لینک اصلی
من مطمئن نیستم که همه را درک می کنم، اما واقعا جالب بود: ادبیات در تاریخ مشغول به کار است یا خیر. سارتر پانورامای ادبیات را به ما می گوید که از قرن نوزدهم تا سال 1947 بود: خوانندگان، اهداف و سبک تغییر کرد.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ادبیات چیست


 کتاب کتاب دلواپسی
 کتاب تونل
 کتاب خاطرات
 کتاب هر روز یک قدم نزدیک تر
 کتاب ابله
 کتاب ناطور دشت