کتاب انسان در جستجوی معنی

اثر ویکتور فرانکل از انتشارات درسا - مترجم: مهین میلانی-اگزیستانسیالیسم

Psychiatrist Viktor Frankls memoir has riveted generations of readers with its descriptions of life in Nazi death camps and its lessons for spiritual survival. Between 1942 and 1945 Frankl labored in four different camps, including Auschwitz, while his parents, brother, and pregnant wife perished. Based on his own experience and the experiences of others he treated later in his practice, Frankl argues that we cannot avoid suffering but we can choose how to cope with it, find meaning in it, and move forward with renewed purpose. Frankls theory-known as logotherapy, from the Greek word logos ("meaning")-holds that our primary drive in life is not pleasure, as Freud maintained, but the discovery and pursuit of what we personally find meaningful.

At the time of Frankls death in 1997, Mans Search for Meaning had sold more than 10 million copies in twenty-four languages. A 1991 reader survey for the Library of Congress that asked readers to name a "book that made a difference in your life" found Mans Search for Meaning among the ten most influential books in America.


خرید کتاب انسان در جستجوی معنی
جستجوی کتاب انسان در جستجوی معنی در گودریدز

معرفی کتاب انسان در جستجوی معنی از نگاه کاربران
کتاب از دو بخش تشکیل شده است. فرانکل در بخش نخست خاطراتی از زندگی خود در زندان آشویتس را نقل میکند و در بخش دوم به توضیح مبانی روش معنا درمانی میپردازد.
فرانکل در بخش نخست به معرفی سه مرحله ی زندگی روانی زندانیان پرداخته و برای هر یک از این مراحل داستانهایی را از تجربیات خود در زندان نقل می کند:
یک) ورود به زندان و ضربه ی روحی
دو) روزمرگی و بی احساسی
سه) دوران آزادی و بی اخلاقی بیمارگونه
این کتاب را پادگان آموزشی و درابتدای دوران سربازی مطالعه کردم و شباهتهای مختصری میان رفتار سربازان و فرماندهان پادگان با مطالب کتاب یافتم. شاید بتوان مراحل روانی سربازان در پادگانهای نظامی را با الهام از الگوی این کتاب، تحلیل کرد. در واقع بیشتر جذابیت کتاب برای من به خاطر همین همزمانی بود.
نکته قابل ذکر دیگر این است که این کتاب در سال 1946 نوشته شده است و در آن زمان ایده ای نو و پرجاذبه در مقابل روانشناسی فرویدی محسوب میشده است، اما امروز و با گذر زمان ارزش علمی خود را تا حدودی از دست داده است و احتمالا کتابهای به روز تر و غنی تری در این حوزه وجود دارند. از نظر ادبی نیز کتاب در سطح بالایی قرار ندارد. و شاید اهمیت کتاب در تاریخ روانشناسی و معنادرمانی باعث شده که همچنان شهرت بالایی داشته باشد. در هر صورت گاه در متن کتاب با مفاهیم تامل بر انگیزی روبرو میشویم که مطالعه ی کتاب را بی ثمر نمیگذارد.

مشاهده لینک اصلی
تا بخش دوم که درباره تجاربی از اردوگاه کار اجباری بود عالی بود. عالی به معنای تکان دهنده و تعمق برانگیز. اما از بخش دوم که به توضیح مفاهیم لوگوتراپی پرداخته شد برای من نوعی (شاید به دلیل ترجمه نه خیلی خوب و یا شاید به دلیل عدم تمرکز کافی) فهمیدنش آسان نبود. شاید اگر با بخش دوم هم ارتباط بیشتری برقرار میکردم ۵ ستاره را به راحتی می‌دادم. اما به قطع می‌گویم که کتابی ست که ارزش یک بار خواندن که چه عرض کنم، چندین بار خواندن را هم دارد. حتی با وجود شاید شعاری بودن بعضی مفاهیمش؛ هرچند که تقصیر شعاری و کلیشه‌ای بودن بعضی مفاهیم به دوش خود مفاهیم نیست، بلکه به دوش افراد نابلدی ست که کاربرد نادرستی از این مفاهیم در هر جا و مکانی می‌کنند. جمله‌ی @دروغ نگویید@ را در نظر بگیرید و تا آخر قصه بروید. سودجویی افراد و لوث کردن این جمله ما را از دیدن مفهوم ساده‌ی پشت این جمله باز می‌دارد. مفهوم ساده ست، ما برای خود پیچیده کردیم اش. خلاصه کلام، این کتاب جداست از تمام کتاب‌هایی که در بازار به اسم علم روانشناسی فروخته می‌شوند و گویا تنها خواننده عوام و ناآگاهی را نشانه گرفته‌اند که جذاب بودن عنوان برایشان کافی ست و نه اینکه کتاب بر پایه‌ی علمی نوشته شده باشد. کتاب @در جستجوی معنا@ به نظر من بدون شک از آن دست کتاب‌هایی ست که بر مبنای علم لازم نویسنده و تجربه کافی اش نوشته شده و در رسیدن به هدفش برای یاری به خواننده بسیار موفق عمل می‌کند.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب انسان در جستجوی معنی


 کتاب مرگ ایوان ایلیچ
 کتاب تونل
 کتاب گزارشی برای یک آکادمی
 کتاب کوه جادو
 کتاب تعلیق
 کتاب مرده های بی کفن و دفن