کتاب انسان طاغی

اثر آلبر کامو از انتشارات پرسش - مترجم: مهبد ایرانی طلب-اگزیستانسیالیسم

By one of the most profoundly influential thinkers of our century, The Rebel is a classic essay on revolution. For Albert Camus, the urge to revolt is one of the "essential dimensions" of human nature, manifested in mans timeless Promethean struggle against the conditions of his existence, as well as the popular uprisings against established orders throughout history. And yet, with an eye toward the French Revolution and its regicides and deicides, he shows how inevitably the course of revolution leads to tyranny. As old regimes throughout the world collapse, The Rebel resonates as an ardent, eloquent, and supremely rational voice of conscience for our tumultuous times.

Translated from the French by Anthony Bower.


خرید کتاب انسان طاغی
جستجوی کتاب انسان طاغی در گودریدز

معرفی کتاب انسان طاغی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب انسان طاغی


 کتاب 1984
 کتاب تبصره 22
 کتاب در انتظار گودو
 کتاب مگس ها
 کتاب نگاهی به پدیدارشناسی
 کتاب مرده های بی کفن و دفن