کتاب دیالکتیک تنهایی

اثر اکتاویو پاز از انتشارات لوح فکر - مترجم: خشایار دیهیمی-اگزیستانسیالیسم

عشق برای آن‌ که محقق شود باید قوانین دنیای ما را زیر پا بگذارد. عشق رسوا و خلاق قاعده است؛ جرمی است که دو ستاره با خارج شدن از مدل مقررشان و به‌هم‌پیوستن در میان فضا مرتکب می‌شوند.
مفهوم رمانتیک عشق که متضمن گسستن و گریختن و فاجعه است یگانه مفهومی از عشق است که امروز ما می‌شناسیم چون همه‌چیز در جامعهٔ ما مانع از آن است که عشق انتخابی آزاد شود.


خرید کتاب دیالکتیک تنهایی
جستجوی کتاب دیالکتیک تنهایی در گودریدز

معرفی کتاب دیالکتیک تنهایی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دیالکتیک تنهایی


 کتاب گوشه نشینان آلتونا
 کتاب پرومته در جهنم،دیدگاه ها و فلسفه کامو
 کتاب زن در ریگ روان
 کتاب نقب
 کتاب اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر
 کتاب همه می میرند