کتاب زیبایی شناسی

اثر ژان پل سارتر از انتشارات قطره - مترجم: رضا شیرمرز-اگزیستانسیالیسم

ژان پل سارتر، فیلسوف مشهور فرانسوی، هنرمندان مانند تینتورتو، کالدر، لاپویجد، تیتین، رافائل و مایکل آنلو را در بحث درباره اینکه چگونه هنر عظیم گذشته به چالش های دورانش مربوط است، اشاره می کند. مقالات در زیبایی شناسی یک مجموعه تحریک آمیز است که طبیعت هنر و معنای آن را در نظر می گیرد. سارتر "عملکرد" هنرمند و رابطه هنرمند و هنرمند با شرایط انسانی را در نظر می گیرد. سارتر نگرانی عمیق خود را در مورد احساسات هنرمند با تحلیل جالب از تکنیک های هنرمند به عنوان خالق درمی آورد. نتیجه یک مانیفست پر جنب و جوش از زیبایی شناسی اگزیستانسیالیستی است.


خرید کتاب زیبایی شناسی
جستجوی کتاب زیبایی شناسی در گودریدز

معرفی کتاب زیبایی شناسی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب زیبایی شناسی


 کتاب هستی و نیستی
 کتاب زن در ریگ روان
 کتاب خاطرات
 کتاب کشتن عمه خانم
 کتاب خون دیگران
 کتاب مسئله اسپینوزا