کتاب ماندارن ها

اثر سیمون دوبووار از انتشارات دنیای نو - مترجم: پرویز شهدی-اگزیستانسیالیسم

In her most famous novel, The Mandarins, Simone de Beauvoir takes an unflinching look at Parisian intellectual society at the end of World War II. In fictionally relating the stories of those around her — Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Arthur Koestler, Nelson Algren — de Beauvoir dissects the emotional and philosophical currents of her time. At once an engrossing drama and an intriguing political tale, The Mandarins is the emotional odyssey of a woman torn between her inner desires and her public life.


خرید کتاب ماندارن ها
جستجوی کتاب ماندارن ها در گودریدز

معرفی کتاب ماندارن ها از نگاه کاربران
این کتاب با وجود حجم زیاد کشش بی اندازه ای داشت.
اینکه وقتی متوجه گذر عمرت میشوی مفاهیم میتوانند تغییر کنند. اینکه انفعال و مبارزه میتوانند یک اندازه بیهوده باشند و باعث پشیمونی بشند. اینکه سکون و تجربه های جدید به یک اندازه میتوانند باعث نابودی زندگی شوند. اینکه در برابر آنچه میخواهی و آنچه باید بخواهی و آنچه روزی میخواستی و اکنون نسبت به آن مسوولی احساس استیصال میکنی. اینکه مرگ از جایی خارج از دنیای زنده ها بیاید در ردای آسمان آبی ظاهر شود. اینکه اعتماد کردن ارزشش را دارد هرچند قطعا از اعتماد کردن ضربه خواهی خورد. اینکه دوست داشتن و دوست داشته شدن مهم است ولی باعث ضربه خوردن خواهد شد. پرداختن به درونیات و درگیری های فردی افراد که عادت داشتیم در نوشته های داستایفسکی آنها را ببینیم در این کتاب بسیار خودنمایی میکرد و .... همه و همه در این کتاب به کاملترین شکل به تصویر درآمده اند.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ماندارن ها


 کتاب در کافه اگزیستانسیالیستی
 کتاب تبعید و سلطنت
 کتاب ادبیات چیست
 کتاب هستی و نیستی
 کتاب مجموعه آثار آلبر کامو
 کتاب کار از کار گذشت