کتاب هر روز یک قدم نزدیک تر

اثر اروین دی یالوم از انتشارات قطره - مترجم: ایمان صحاف قانع-اگزیستانسیالیسم

این وسوسه همیشه در من وجود دارد که دفترهای قرار ملاقات قدیمی مملو از اسامی نیمه فراموش شده بیاران را بیابم ، کسانی که حساس ترین تجربیات را با آن ها داشته ام ، تعداد زیادی افراد و تعداد زیادی لحظات خوب . چه اتفاقی برای آنها افتاده است؟ قفسه کتاب های ردیف شده و انبوه نوارهای ضبط شده ام معمولا مرا به یاد گورستان های وسیع می اندازند :زندگی های تلنبار شده درون پوشه های بالینی ، صداهای به دام افتاده در نوارهای الکترومغناطیسی در سکوت و نمایش هایی که هرگز اجرا نشدند. زندگی با این آثار تاریخی مرا سرشا راز حس ناپایداری می کند . حتی اگر خودم را غرق در زمان حال بیابم . شبح زوال را حس می کنم که نگاه می کند و منتظر است . در نهایت زوال بر تجربیات زنده پیروز می شود و در عین حال با سنگدلی اش یک تلخی و زیبایی را هدیه می کند. میل بازگو کردن تجربه من با جینی ، میل بسیار متقاعدکننده ای است؛ شیفته فرصت از پای در آوردن زوال برای طولانی کردن زندگی کوتاه مان با یک دیگر هستم. چه بهتر که بدانی ،آن ها در ذهن خواننده باقی خواهند ماند ، تا آن که درون انبار متروکه ای از نوشته های بالینی ناخوانده و نوارهای الکترومغناطیسی ناشنیده دفن شوند.


خرید کتاب هر روز یک قدم نزدیک تر
جستجوی کتاب هر روز یک قدم نزدیک تر در گودریدز

معرفی کتاب هر روز یک قدم نزدیک تر از نگاه کاربران
من واقعا نمی توانستم این کتاب را به پایان برسانم، اما این مفهوم را خیلی دوست داشتم، اما اعدام یکی از مواردی بود که به شدت گنیش را انجام می داد؛ بنابراین من دوسش داشتم. در جلسات، اما نه به من، متاسفم

مشاهده لینک اصلی
ΤοΠ\"μΠ· من ‡ IOE ÎμÎ³Ï ÎμÎ¯Ï Î · μΠκΠ± ± ι ÎμνÏ\" من ... من € Ï ‰ σιΠ± Ï † κά Î'ιΠ± Ï ‰ من \"ισÏ\" ικό.

مشاهده لینک اصلی
فروید و کسل کننده است، اما هنوز هم یک دیدگاه جالب در ¥ چگونه متفاوت رابطه و یک terapiforløp می تواند بیمار و درمان.

مشاهده لینک اصلی
فوق العاده الهام بخش. گریه در پایان. کتاب لزوما یک طرح خاص را دنبال نمی کند، بنابراین بیشتر به دنبال توسعه شخصیت بود.

مشاهده لینک اصلی
گران نیست اما ارزش خواندن دارد

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب هر روز یک قدم نزدیک تر


 کتاب بر قله های نا امیدی
 کتاب گرگ بیابان
 کتاب روان درمانی اگزیستانسیال
 کتاب روزنکرانتز و گیلدنسترن مرده اند
 کتاب باشگاه مشت زنی
 کتاب گوشه نشینان آلتونا