کتاب چهره ی دیگری

اثر کوبو آبه از انتشارات بدیل - مترجم: بهرام محتشمی-اگزیستانسیالیسم

پوچ شدن چهره‌ی حقیقی، همچون آن‌چه از دُم در کالبد بدن باقی مانده است، پابندی غیرمنتظره بود که ظاهراً هیچ‌کس نتوانسته بود از آن رهایی یابد. اما... وضع من فرق داشت. فقط من زندگی پشت این دیوار را، ولو صرفاً یک آن، تجربه کرده بودم. نتوانسته بودم هوای بیش‌ازحد سنگین و گرفته‌ی آن‌جا را تاب بیاورم و دوان‌دوان بازگشته بودم؛ با این‌همه تجربه‌اش کرده بودم. از آن‌جا که نمی‌توانستم هستیِ ورای دیوار را کتمان کنم، چهره‌ی واقعی‌ام، که صرفاً نسخه‌ای ناقص از نقاب بود، هرگز نمی‌توانست بر من غلبه کند؛


خرید کتاب چهره ی دیگری
جستجوی کتاب چهره ی دیگری در گودریدز

معرفی کتاب چهره ی دیگری از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب چهره ی دیگری


 کتاب دروغ گویی روی مبل
 کتاب کین
 کتاب فلسفه اگزیستانس
 کتاب خون دیگران
 کتاب تعلیق
 کتاب این است انسان