کتاب کتاب دلواپسی

اثر فرناندو پسوا از انتشارات نگاه - مترجم: جاهد جهانشاهی-اگزیستانسیالیسم

کتاب دلواپسی، که پسوا بیش از بیست سال زمان، برای نوشتن آن سپری کرد، سندی از اندوه هستی گرایانه ی اوست. این کتاب به اموری چون پیدایش انسان، مفهوم زندگی و اسرار من ِ خویش می‌پردازد. پس از پیدا کردن دوباره ی دست نوشته‌های پسوا در سال ۱۹۸۲، جهانیان بی‌درنگ به شایستگی‌های ستودنی وی پی بردند، و دریافتند که او همزمان بزرگترین نویسنده ی قرن پرتغال، نخستین پایه‌گذار نوگرایی در کشورش، و نخستین بانی پسانوگرایی در جهان بوده‌است. فرناندو پسوا به شدت تحت تأثیر ژرف‌اندیشی و جهان‌نگری «خیام» بوده، و هرجا که فرصتی یافته، لب به ستایش وی گشوده‌است. کتاب دلواپسی نیز به گونه‌ای با اندیشه ی خیام گره خورده‌است. پسوا را در زمینه سرایندگی با ریکله و در زمینه نثر با شکسپیر قابل مقایسه دانسته‌اند. نقل از ویکیپدیا


خرید کتاب کتاب دلواپسی
جستجوی کتاب کتاب دلواپسی در گودریدز

معرفی کتاب کتاب دلواپسی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب کتاب دلواپسی


 کتاب مسئله اسپینوزا
 کتاب روان درمانی اگزیستانسیال
 کتاب تعلیق
 کتاب هستی و نیستی
 کتاب کودکی یک رئیس
 کتاب هر روز یک قدم نزدیک تر