کتاب کشتن عمه خانم

اثر آندری بورسا از انتشارات آموت - مترجم: کیهان بهمنی-اگزیستانسیالیسم

دانشجوی جوانی به نام یوریک که هیچ آرزو و استعداد خاصی ندارد، زندگی را سفری بی هدف می بیند. بدین ترتیب یک روز هنگامی که عمه ی مهربان او از یوریک می خواهد کار کوچکی را برای او انجام دهد، این دانشجوی جوان بدون هیچ دلیل خاصی و صرفا از سر بی حوصلگی عمه ی خود را می کشد. در ادامه ی داستان یوریک تلاش می کند تا خود را از شر جسد خلاص کند اما این کار برخلاف تصور او کاری بسیار دشوار است. تلاش اودیسه وار یوریک در نابود کردن جسد گاه لحنی طنز و گاه لحنی استعماری پیدا می کند. سپس یوریک عاشق دختری در قطار می شود. اما آیا یوریک می تواند نزد این دختر پرده از راز دل خود بردارد؟


خرید کتاب کشتن عمه خانم
جستجوی کتاب کشتن عمه خانم در گودریدز

معرفی کتاب کشتن عمه خانم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کشتن عمه خانم


 کتاب محاکمه
 کتاب بیگانه
 کتاب جنایت و مکافات
 کتاب حکم
 کتاب گرگ بیابان
 کتاب پلیس را خبر می کنم