کتاب گزارشی برای یک آکادمی

اثر فرانتس کافکا از انتشارات اشاره - مترجم: کامل روزدار-اگزیستانسیالیسم

"داستان کوتاه "گزارشی برای یک آکادمی
"نقد و تفسیر "گزارشی برای یک آکادمی
"نقد و تفسیر "مسخ


خرید کتاب گزارشی برای یک آکادمی
جستجوی کتاب گزارشی برای یک آکادمی در گودریدز

معرفی کتاب گزارشی برای یک آکادمی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گزارشی برای یک آکادمی


 کتاب کار از کار گذشت
 کتاب زیبایی شناسی
 کتاب مرده های بی کفن و دفن
 کتاب کیه رکگور
 کتاب فلسفه اگزیستانس
 کتاب هر روز یک قدم نزدیک تر