کتاب گزارشی برای یک آکادمی

اثر فرانتس کافکا از انتشارات اشاره - مترجم: کامل روزدار-اگزیستانسیالیسم

"داستان کوتاه "گزارشی برای یک آکادمی
"نقد و تفسیر "گزارشی برای یک آکادمی
"نقد و تفسیر "مسخ


خرید کتاب گزارشی برای یک آکادمی
جستجوی کتاب گزارشی برای یک آکادمی در گودریدز

معرفی کتاب گزارشی برای یک آکادمی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گزارشی برای یک آکادمی


 کتاب شاهدی بر زندگی من
 کتاب عذاب روح
 کتاب من چگونه اروین یالوم شدم
 کتاب مرد غیر قابل اعتماد
 کتاب روان درمانی اگزیستانسیال
 کتاب روزنکرانتز و گیلدنسترن مرده اند